Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Kalender#72

Hangt samen met #32 , de kalender zou dan zichtbaar zijn in de app. Leden kunnen dan herinneringen instellen (of de vereniging zelf) voor activiteiten: bv. dag ervoor herinnering.

Eventueel widget voorzien om kalender op bestaande website ook te plaatsen.

3 jaar geleden

Mogelijkheid om inschrijven voor een event zou zeer fijn zijn.

2 jaar geleden
Samengevoegd Kalender#216
een jaar geleden
Heeft de status gewijzigd naar
Gepland
4 maanden geleden

We verwachten dit te lanceren in september. Activiteiten worden hierbij ook totaal herbekeken zodat ze overzichtelijker te beheren zullen zijn en los staan van inschrijvingsgroepen.

2 maanden geleden
1

Kan er ook een kalender toegevoegd worden voor bv het verhuur aan een veld… en waar er al reeds verhuurd is de datum niet meer beschikbaar is?

7 dagen geleden
1
Heeft de status gewijzigd naar
In Uitvoering
4 dagen geleden
2